03.11.2016 – Strângeri de mâini – Ședință festivă
03.11.2016 – Strângeri de mâini – Ședință festivă

În data de 03.11.2016 a avut loc la Primăria Arad în Sala Ferdinand, Ședința festivă organizată în cadrul Strângerilor de mâini, eveniment organizat anual între cele două orașe înfrățite Municipiul Arad și Orașul Gyula.

         

          Evenimentul a fost deschis de alocuțiunile D-l Bognar Levente – Viceprimar al Municipiului Arad, D-l Laurențiu-Călin Bibarț – Viceprimar al Municipiului Arad și D-l Konya Istvan – Viceprimar al Orașului Gyula.

 

          Au participat consilierii locali din cadrul CLM Arad, consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Orașului Gyula, reprezentanti ai institutiilor din subordinea CLM Arad – Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad, Poliția Locală Arad – precum și alți invitați. Din partea Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară au participat: D-na Oana Pârvulescu – Director general, D-na Alina Mrejeru – Șef serviciu, D-l Penzes Arpad – consilier.

         

          Au fost trecute în revistă principalele activități comune din ultimii ani, activitățile culturale și sportive organizate în comun, schimb de experiență și colaborare a teatrelor și muzeelor din cele două orașe, colaborarea dintre asociații și ONG-uri care activează în domeniul social și cultural. A fost accentuat în mod deosebit parteneriatul prin care au fost derulate trei proiecte transfrontaliere în cadrul programului Europa pentru cetăţeni: “Conferinţa oraşelor înfrăţite cu tema Îmbătrânirea activă a populaţiei“, “Munca şi familia – Reţeaua tematică a autorităţilor locale”,  “Cetăţeni locali în viaţa publică Europeană – reţea pentru întărirea participării cetăţenilor”.

 

          După încheierea Ședinței festive membrii delegațiilor au participat la diverse activități. Astfel au fost discuții privind depunerea unor noi proiecte transfrontaliere pe următoarele priorități: păstrarea și reabilitarea patrimoniului cultural și natural, educație și prevenție în servicii primare de sănătate, colaborare instituțională. A fost stabilit calendarul perioadei următoare pentru discuții pe echipe de proiect, astfel următoarea întâlnire va avea loc în data de 07.11.2016 la Gyula.

Înapoi la Articole