Anunt selectie parteneri proiect

Direcția de Asistență Socială Arad, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea depunerii unei Cereri de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă
Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate in Ghidurile POCU 2014-2020: Ghidul Solicitantului – Conditii generale si Conditii specifice.

Detalii privind anuntul de selectie, metodologia si anexele le gasiti accesand atasamentele de mai jos.

Înapoi la Articole