Comunicat de presă referitor la prevederile O.U.G. nr. 63/09.05.2022 privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde

Comunicat de presă


Referitor la prevederile O.U.G. nr, 63/09.05.2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materiala și/sau risc de sărăcie extremă, în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde precizăm următoarele:
-începând cu data de 20.06.2022 cererile se pot depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială cu sediul din Calea Radnei nr.250
• Tichetul social pe suport electronic se acordă persoanelor și familiilor defavorizate care îndeplinesc următoarele criterii:
- familiile cu cel puțin 2 copii în intreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei. - familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.
- persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în viguare ( Legea 292/20.12.2011 art.6 lit. z).
• Cererile şi documentele justificative se depun de către
reprezentantul familiei la sediul Direcţiei de Asistență Socială,
în perioada 1 - 25 a fiecărei luni
• Cererea tip-declaraţie pe proprie răspundere şi informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din Calea Radnei nr.250.
Program cu publicul Luni – Joi între orele 8 - 17
Vineri între orele 8 - 14
• Anexăm prezentului comunicat lista cu actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea obţinerii acestui tichet social.

Înapoi la Articole