INTEGRA ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI MENTALE
INTEGRA ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI MENTALE

INTEGRA ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI MENTALE a organizat evenimentul ,,Şanse egale pentru toţi,, în data de 10 noiembrie 2016, orele 10-14 la Sala Polivalentă Arad. Evenimentul finanţat de către Centrul Municipal de Cultură Arad în cadrul programului ,,Tineret, Învăţământ, Recreativitate,, sesiunea de proiecte I din 2016. Scopul proiectului este dezvoltarea fizică sănătoasă şi armonioasă a copiilor şi tinerilor participanţi prin activităţi şi întreceri sportive, socializarea persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi sportive și culturale, implicarea unor parteneri şi voluntari pentru o cât mai bună interacţionare cu persoanele aflate în dificultate, valorizarea copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi mentale prin activităţi creative şi recreative, concursuri sportive adaptate Special Olympics (alergare, aruncarea mingii la ţintă, traseu aplicativ de gimnastică) în care fiecare sportiv a fost premiat, ateliere creative şi momente artistice. Au participat elevi din şcoli, beneficiari ai ONG, DDAC si DGASPC, părinţi şi aparţinători, voluntari, reprezentanţi ai instituţiilor.

Înapoi la Articole