Procedura operationala PO-49-CMI-Desfasurarea achizitiilor publice de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa 2 din Legea nr. 98/2016 ...

Procedura operationala PO-49-CMI-Desfasurarea achizitiilor publice de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror valoare estimata este mai mica decat pragul valoric prevazut la art.7 alin.(1)lit. d) din Lege

Înapoi la Articole