Răspuns la solicitarea de clarificări referitor anunț nr. ADV1307897 din 05.08.2022