Informaţii privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială  ARAD

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

 - prin  e-mail, în format scanatarad_icc@mmanpis.ro  

 sau

 - prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”

  Adresă poştală:  mun. ARAD, str. Horia, nr. 7, orp B, et. I

  sau

  - direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ARAD

  Adresă:  mun. ARAD, str. Horia, nr. 7, corp B, et. I

  Nr.Telefon: 0257280157, fax: 0257281934

  PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

      Luni şi Miercuri: 8.30-18.00

      Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

  Instrucţiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere

 - link către fişierul Opţiunea1 -1 AN”

 - link către fişierul Opţiunea2 -2 ANI”

 - link către fişierul „Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a  copilului şi plata indemnizaţiei”

 - link către fişierul „Tabel Explicativ Aplicare Norme”

 - link către fişierul „Hotărârea Guvernului  nr. 449/2016 din 22 iunie 2016”

 - link către fişierul „Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice  nr.  1099/2016 din 23 iunie 2016”

 

TABEL EXPLICATIV APLICARE NORME CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPIILOR (CICC)

SITUAȚII UZUALE DE DEPUNERE A CERERII SAU DE RECALCULARE SUMĂ DIN OFICIU

BENEFICIUL ACORDAT

DEPUNERE CERERE

RECALCULARE SUMĂ

REZULTAT

DA

NU

DA

NU

Măsura

Suma

Indemnizație concediu creștere copil (ICC)

1 an

X

 

X

 

Prelungire concediu până la 2 ani

85% din media veniturilor declarate la stabilirea dreptului inițial

Min.  1.063 lei

Fără plafonare

Stimulent de inserție

Opțiune inițială concediu

1 an

X

 

X

 

 

 

 

Reintrare în ICC

 

 

 

85% din media veniturilor declarate la stabiliea dreptului inițial

Min.  1.063 lei

Fără plafonare

 

X

X

 

Rămânere în stimulent până la 3 ani

50% din indemnizaţia minimă

531 lei

Indemnizație concediu creștere copil

2 ani

 

X

X

 

Menținere concediu stabilit cu recalculare din oficiu a cuantumului

85% din media veniturilor declarate la stabilirea dreptului inițial

Min. 1.063 lei

Fără plafonare

Stimulent de inserție

Opțiune inițială concediu

2 ani

 

X

X

 

Prelungire până la 3 ani, în condițiile legii

50% din indemnizaţia minimă

531 lei

Indemnizație concediu creștere copil

cu dizabilitate 0-3 ani

 

X

X

 

Menținere concediu stabilit cu recalculare din oficiu a cuantumului

85% din media veniturilor declarate la stabilirea dreptului inițial

Min. 1.063 lei

Fără plafonare

Stimulent de inserție copil cu dizabilitate 0-3 ani

 

X

X

 

Prelungire până la 4 ani, în condițiile legii

50% din indemnizaţia minimă

531 lei

Concediu fără plată creștere copil 1-2 ani

X

 

X

 

Reintrare în ICC

85% din media veniturilor declarate la stabilirea dreptului inițial

Min.  1.063 lei

Fără plafonare

Indemnizație creștere copil cu dizabilitate 3-7ani

 

 

X

 

Menținere concediu stabilit cu recalculare din oficiu a cuantumului

1063 lei

Sprijin lunar acordat pentru creșterea copilului cu dizabilitate (0 – 3 ani și/sau  3 - 7 ani) sau persoanei cu dizabilitate care are în îngrijire un copil ( 0 – 2 ani și/sau 2 – 7 ani)

 

 

X

 

Recalculare din oficiu a cuantumului

De la 150 lei la159 lei

De la 300 lei la 372 lei

De la 450 lei la 478 lei

Sprijin pentru persoanele care au în întreţinere un copil cu dizabilitate și optează pentru program redus de lucru, conform

art. 32 alin. (1) lit. a)

din OUG nr. 111/2010

X

 

 

 

Intrare în ICC

50% din indemnizaţia minimă

531 lei

 

Listă documente necesare prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare

Pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare este necesară depunerea următoarelor documente:

1) CERERE “pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare*, completată şi semnată de solicitant;

2)  ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢIIpână la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului

     Pentru persoanele care sunt în imposibilitatea de prelungire ori reluare a concediului din cauza desfiinţării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, cererea prevăzută va fi însoţită, după caz, de:

 • - adeverinţa eliberată de inspectoratul teritorial de muncă, în condiţiile legii, în situaţia desfiinţării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă, prin care se atestă faptul că raportul de muncă al persoanei stabilit cu angajatorul în cauză a încetat;
 • - adeverinţă eliberată de angajatorul cu care persoana a avut stabilit raportul de muncă sau, după caz, de serviciu, prin care se atestă că raportul de muncă sau, după caz, de serviciu al persoanei stabilit cu angajatorul în cauză a încetat;
 • - adeverinţă eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti prin care se atestă că persoana este înregistrată în evidenţa acestei agenţii ca şomer şi beneficiază, după caz, de indemnizaţie de şomaj.       

      

*Formularul Cererii „pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare” poate să fie descărcat din site-ul AJPIS/APISMB sau se găseşte la ghişeul/ sediul ANJPIS/APISMB/instituţiei.

CINE, CÂND şi UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CERERE

I) PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN PLATĂ ȘI CARE AU OPTAT INIŢIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 1 AN ŞI CARE:

 

 ASE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEIŞI DORESC RĂMÂNEREA ÎN CONCEDIU ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI (PRELUNGIRE) PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI, ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAPtrebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS/APISMB:

 • - CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare (cererea se depune cu cel puţin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, altfel spus, copilul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0-11 luni la data de 01 iulie 2016);
 • - ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;

 

B) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEIŞI DORESC INTRAREA ÎN STIMULENTUL DE INSERTIE până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la sediul Primariei/DGASPC:

 • - CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE (cererea se depune cu cel puţin 30 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, altfel spus, copilul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 0-11 luni la data de 01 iulie 2016)
 • - ACTE DOVEDITOARE privind reluarea activității;

 

CSE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE şi doresc RELUAREACONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS/APISMB:

 • - CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE(cererea se depune oricând înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani);
 • - ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;

 

DSE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE şi doresc CONTINUAREA PLĂŢII STIMULENTULUI DE INSERŢIE (prelungire) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap:

 • - NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, prelungirea se face automat, de către sistemul informatic;

 

ESE AFLĂ ÎN CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ şi doresc RELUAREA CONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS/APISMB:

 • - CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREAconcediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare;
 • - ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entităţile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea iniţială a dreptului;

 

Cererile şi actele doveditoare se transmit la AJPIS/ APISMB care a plătit dreptul:

 • prin e-mail la adresele afişate, în format scanat

sau

 • prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”

sau

 • direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/ Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti;

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

    Luni şi Miercuri: 8.30-18.00

    Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

 

CINE, CÂND şi UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CERERE

II) PERSOANELE CARE SE AFLĂ ÎN PLATĂ ȘI CARE AU OPTAT INIŢIAL PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI ŞI CARE:

 

A) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI şi doresc RĂMÂNEREA ÎN CONCEDIU şi plata indemnizaţiei până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani:

 • - NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, modificarea cuantumului indemnizaţiei lunare aferente se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului

 

B) SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI şi doresc INTRAREA ÎN STIMULENTUL DE INSERTIE până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la sediul Primariei/DGASPC:

 • - CERERE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE,  în situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • - ACTE DOVEDITOARE PRIVIND RELUAREA ACTIVITĂŢII;

 

C) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE și doresc RELUAREA CONCEDIULUI ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LUNARE, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani trebuie să depună următoarele documente, după data de 01 iulie 2016, la AJPIS/APISMB:

 • - CERERE PENTRU PRELUNGIREA/ RELUAREA concediului de creştere a copilului şi a plăţii indemnizaţiei lunare;
 • - ACTE DOVEDITOARE PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap eliberate de către angajator sau de entitățile asimilate acestuia şi care au furnizat actele la stabilirea inițială a dreptului;

 

D) SE AFLĂ ÎN PLATA STIMULENTULUI DE INSERŢIE şi doresc CONTINUAREA PLĂŢII STIMULENTULUI DE INSERŢIE (prelungire) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap:

 • - NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ NICIUN DOCUMENT, prelungirea se face automat, de către sistemul informatic.
Înapoi la Comunicate