A patra vizită de lucru din cadrul proiectului Competence: Praga - Cehia

Vizita de lucru Praga, Cehia 29-30.11.2022

Proiect  COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of
  municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices


Cea de-a patra Vizită de Studiu, ca activitate prevăzută în proiectul Proiect COMPETENCE – Consolidarea capacităților angajaților primăriilor pentru o mai bună prestare a serviciilor publice a avut loc în perioada 29-30.11.2022, cu participarea a 2 membri din echipa de proiect (Anamaria Varga). – manager de proiect și Oana Părvulescu – director general DAS Arad).

Întâlnirea a avut loc la Praga, Republica Cehă, începând cu ora 9:30 în sala de conferințe a Primăriei din Praga, o clădire separată aparținând primăriei, împreună cu membrii participanți ai țărilor partenere (Croația, Grecia, Norvegia și Ungaria) cu:

1. Prezentarea modului de organizare a administrației locale. Praga este un oraș mare, împărțit în 57 de districte municipale și 22 de districte administrative

2. Ne-au fost prezentate activitățile principalelor direcții din cadrul aparatului primăriei de către șefii de serviciu ai acestor direcții (compartiment juridic, departament relații publice, serviciu social, digitalizare etc.)

Am găsit asemănări dar și diferențe între serviciile oferite de municipalitatea Praga 6 care pot reprezenta idei de îmbunătățire a propriilor servicii, dar sistemul de organizare este mult diferit și mai complicat.

3. Activitate de team building

Activitatea de team building a fost tradusă într-un joc de curling, menit să închege și mai mult țările partenere și echipele de proiect.

4. Vizita la Centrul Social, sub forma unui centru permanent pentru batrani. Blocul este compus din apartamente pentru familiile de batrani, un fel de blocuri sociale finantate de municipalitate. (garsoniere) În colaborare cu primăria, deoarece Praga 6 este un oraș universitar, unele apartamente au fost ocupate de studenți. Acești elevi au activități zilnice împreună cu persoanele în vârstă, ceea ce s-a dovedit a fi o colaborare fructuoasă.

5. Vizită la Școala Generală Praga 6, unde am fost primiți de conducerea școlii. Integrarea copiilor ucraineni în sistemul de învățământ a reprezentat o provocare pentru conducerea școlii, dar metodele folosite de aceștia au dat rezultate cu un număr impresionant de refugiați care studiază alături de ceilalți elevi. Un adevărat exemplu de bună practică.

6. Workshop privind următoarele activități din proiect.

Prezentarea calendarului de activități a inclus o discuție despre stadiul actual al proiectului precum și câteva informații despre analiza datelor foarte importante pentru a putea trece la următoarea etapă a proiectului. Prezentarea a fost inițiată de Zoltan Kiss, manager de proiect de la partenerul principal în proiect ca o planificare a activităților care vor fi implementate în proiect pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite inițial în proiect (îmbunătățirea calității serviciilor oferite de funcționarii publici) .

Totodată, a fost planificată și Vizita de studiu la Arad, România, în mai 2023.

  

Manager de proiect: Varga Anamaria

Înapoi la Proiecte