Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice

Calea Bodrogului nr. 2 - 4, Tel: 0257-211020 , e-mail cipv@dasarad.ro

 

CIPV este o instituţie socio-medicală care asigură asistenţa în regim rezidenţial a persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică.
Unitatea este de tip pavilionar, prevăzută cu cinci pavilioane, fiecare pavilion având dormitoare și grupuri sanitare proprii.

Tipuri de servicii:

- Servicii de bază;

- Servicii de suport;

- Servicii de îngrijiri medicale primare și specializate;

- Servicii de recuperare și reabilitare conexe domeniului medical și social;

- Servicii de consiliere juridică.

Obiectivele centrului sunt:

- Să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maxim posibil de autonomie şi siguranţă;

- Să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitate persoanei vârstnice;

- Să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţii fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice;

- Să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială prin organizarea de activităţi în club sub forma participării la unele activităţi manual-artistice, gen ”hobby”, vizionări TV, audiţii muzicale, organizări de spectacole artistice de divertisment, sărbătorirea zilelor de naştere şi onomastice, sărbători legale şi religioase, activităţi lucrative, în funcţie de capacitatea fizică şi interesul asistaţilor;

- Să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

- Să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

- Să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire prin metode geriatrice;

- Să acorde consiliere socială, privind drepturile asistaţilor, consiliere psihologică, juridică, etc. pentru beneficiari;

- Să întocmească şi să reactualizeze periodic planul de servicii al asistaţilor conform nevoilor fiecăruia;

- Să monitorizeze evoluţia în timp a beneficiarilor;

- Să asigure dreptul la servicii.

Înapoi la Servicii