Acte necesare

Adăpostul de noapte

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru a accesa serviciile instituţiei, potenţialii beneficiari se vor prezenta la sediul Adăpostului de noapte situat pe Calea 6 Vânători, nr.55, cu actul de identitate (C.I., C.I.P., B.I.) şi vor completa Cererea pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Adăpostului de noapte