Acte necesare

Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice

Informare program de vizita pentru familiile beneficiarilor

Declaratie privind veridicitatea datelor


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a beneficiarilor DAS Arad

Cerere tip 

Documente atașate