Acte necesare

Compartiment Resurse umane

 • Cerere de angajare;
 • Carnetul de muncă original şi o copie integrală;
 • Adeverinţe pentru completarea vechimii în muncă după data de 01.01.2011 original şi o copie
 • Certificat de naştere original şi copie
 • Certificat de căsătorie (sentinţă de divorţ) original şi copie ;
 • Acte studii original şi copie;
 • Carte sau buletin de identitate original şi 2 copii;
 • Cazier judiciar;
 • Certificat persoană cu handicap grav cu asistent personal, copie;
 • Curatela - copie
 • Copie decizie pensie dacă asistentul personal are calitatea de pensionar limită vârstă
 • Talon pensie
 • Fişă aptitudini cu viza medicului de medina muncii-dr. Horodnic;  Arad, B-dul V. Milea nr. 14: luni – joi: 11-16; vineri: 11-14
 • Extras de cont bancar
 • certificat de integritate comportamentală sau adeverință eliberată în baza Legii nr. 118/2019
 • (Dosar plic, dupa caz.)

 

Actele se depun de la data de 05 la data de 25 a fiecărei luni, în următorul program: luni  şi  miercuri:  9 - 12; marţi şi  joi  :  13 -16; Vineri nu este program cu publicul.

Cerere asistent personal pentru eliberare adeverință rovinietă.


Cerere adeverință transport pentru asistenți personali