Acte necesare

Serviciul Autoritate tutelară

Cerere tip ancheta sociala dosar indemnizatie


Cerere luare in evidenta persoana interzisa

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1.-Cerere tip;

2.-Actele necesare persoanei vârstnice:

            a.-Certificat de naştere

            b.-Certificat de căsătorie

            c.-Act de identitate

            d.-Certificat deces soţ/soţie, după caz

            e.-Hotărâre divorţ

            f.-Raport de evaluare psihologică eliberat de

            g.-talon pensie

 

3.-Acte necesare persoanei/persoanelor cu care se încheie actul juridic în discuţie

            a.-Certificat de naştere

            b.-Certificat căsătorie

            c.-Act de identitate

            d.-Certificat de deces/hotărâre de divorţ, după caz

            e.-Adeverinţă de venit

            g.- Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este o persoană aptă din punct de vedere fizic şi psihic să îngrijească o persoană vârstnică.

            NOTĂ:

 Documentele se depun în copie xerox, după verificarea conformităţii copiei cu originalul.

Documente atașate

 • Cerere tip;
 • actele de identitate ale părinţilor
 • certificatul de naştere al copilului

 • cerere tip;
 • dovada lunară a veniturilor, pentru anul calendaristic care s-a încheiat, a persoanei puse sub interdicţie sau a minorului asupra căruia s-a instituit tutela;
 • dovada lunară a cheltuielilor zilnice efectuate de către tutore pentru persoana pusă sub interdicţie sau minorul asupra căruia s-a instituit tutela pe anul calendaristic care s-a încheiat.

 • Cerere tip;
 • copie Carte de identitate bolnav
 • copie Carte de identitate curator
 • Adeverinţă medicală pt. curator
 • Copie Certificat de încadrare în grad de handicap a bolnavului
 • dovada veniturilor persoanei bolnave(cupon pensie, etc.)
 • dovada veniturilor persoanei care urmează să fie numită curator
 • cazier judiciar pentru curator
 • declaraţie notarială pentru curator
 • declaraţie notarială persoană bolnavă- (dacă starea de sănătate îi permite să-şi manifeste consimţământul în scris cu privire la instituirea curatelei şi la persoana care urmează să fie numită curator).
 • Documentele se depun în copie xerox, după verificarea conformităţii copiei cu originalul

  Petiţionarul va avea asupra sa documentaţia de mai sus în original şi copie xerox