Acte necesare pentru acordarea VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE

  - Cerere și declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

  - Angajament de plată

 -  Bulentine/Cărți de identitate ale membrilor de familie

 -  Certificat de naştere ale membrilor de familie

 -  Certificatul de căsătorie

 -  Livret de familie

 -  Certificatul de deces, după caz

 -  Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit

 -  Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ

 -  Hotărâri judecătoreşti privind instituirea unor măsuri de protectie pricind minori şi/sau persoanelor cu dizabilități

-  Adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice, în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei (pentru anul în curs şi anul anterior)

-  Adeverinţă eliberată de Direcţia Fiscală, în care să se menţioneze bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate

-  Adeverinţă eliberată de Serviciul Agricol cu privire la terenul agricol aflat în proprietate

- Adeverinţă eliberată de AJOFM pentru persoanele apte de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala

- Adeverinţă eliberată de Casa Judeţeană de Pensii

- Certificat de încadrare în grad de handicap

- Act de spațiu privind locuința

-  Talon autoturism

-  Acord privind prelucrarea datelor personale

            

            *Menționăm că titularul venitului minim de incluziune are obligaţia să comunice la Direcţia de Asistenţă Socială Arad, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri sau componenţa familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

            *Persoanele singure şi familile beneficiare de venit minim de incluziune au obligaţia să depună la Direcţia de Asistenţă Socială Arad, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere.


Înapoi la Acte necesare și formulare