Acte necesare

Serviciul Protecţia copilului şi familiei

Cerere de internare CSDM

Cerere catre institutie

Declaratie

Caracterizare

- Cerere tip

- copie carte de identitate părinţi

- copie certificat de naştere/carte de identitate copil

- copie Certificat medical/Certificat de încadrare în grad de handicap pentru copil

Documente atașate

- Cerere tip

- copie act de identitate a solicitantului

Cerere tip

- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a copilului;

- actele de identitate - CN copil, CI părinţi ori CI reprezentanţi legali împreună cu documentul care atestă calitatea de reprezentant legal,

- certificat de căsătorie,

- sentinţă de divorţ (dacă este cazul);

- certificat de deces (dacă este cazul),

- adeverinţă de venit a părinţilor sau a reprezentanţilor legali, dacă aceştia realizează venituri;

- declaraţia părintelui sau a reprezentantului legal cu privire la veniturile familiei;

- declaraţia părintelui sau a reprezentantului legal cu privire la însoţirea sau neînsoţirea minorului la plecarea de la Complexul Curcubeu.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).

- Cerere tip

- copie carte de identitate părinţi

- copie certificat de naştere/carte de identitate copil

- copie Certificat medical / Certificat de încadrare în grad de handicap pentru copil

- notificare

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea

- Cerere tip

- Cartea de identitate a solicitantului,

- Actul doveditor a calităţii solicitantului (ex.: curatela, tutela),

- Cartea de identitate a tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de naştere al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Certificatul de handicap al tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea,

- Acte de studii ale tânărului / tinerei pentru care se solicită frecventarea (după caz).