Acte necesare

Serviciul Protectie persoane cu dizabilitati

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- Cerere tip,

- Declaraţie tip,

- XEROCOPIE după:

- actele de stare civilă - buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces, după caz, sentinţă de divorţ, etc,-,  

- ieşiri din spital, acte medicale care să ateste starea de sănătate, certificat pentru persoană cu handicap,

adeverinţă medicală din care să rezulte că solicitantul nu este în evidenţă cu boli infecto-contagioase, specificându-se bolile de care suferă,

- cupoane de pensie, indemnizaţii, etc,

- Adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să rezulte că cel în cauză nu realizează venituri impozabile (lângă Liceul Sanitar),

- Adeverinţă de la Direcţia Fiscală -Primăria municipiului Arad privind proprietatea,

- Adeverinţă de la Registrul agricol, privind proprietatea terenului agricol (în centru, lângă Tarom),

- Alte acte care să dovedească situaţia dumneavoastră socială şi medicală.

- cerere de înscriere - cerere tip;

- copie buletin de identitate sau carte de identitate; 

- adeverinţă  medicală de la medicul de familie  că nu suferă de boli infecto-contagioase;

- cupon de pensie;

Pentru a accesa serviciile instituţiei, potenţialii beneficiari se vor prezenta la sediul Adăpostului de noapte situat pe Calea 6 Vânători, nr.55, cu actul de identitate (C.I., C.I.P., B.I.) şi vor completa Cererea pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Adăpostului de noapte