INVITATIE DE PARTICIPARE NR. 7419 DIN DATA DE 12.04.2022 - servicii medicale – servicii stomatologice pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială (125 de persoane)

INVITATIE DE PARTICIPARE NR. 7419 DIN DATA DE 12.04.2022 - servicii medicale – servicii stomatologice pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială (125 de persoane): parinții/familia extinsă a copiilor beneficiari in cadrul Complexului ”Curcubeu”, pensionari beneficiari ai pensiei minime garantate, persoane fără venituri sau cu venituri reduse, beneficiari ai venitului minim garantat, ai alocației pentru susținere a familiei si persoane fără adăpost, în perioada 01.05.2022 – 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire a contractului în perioada 01.01.2023 – 30.04.2023, dacă sunt alocate fonduri cu această destinație (cod CPV 85140000-2) – (Caiet de sarcini, Proiect de contract de servicii, Formulare)

Înapoi la Articole