Politica Direcției de Asistență Socială Arad privind protecția copiilor

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ARAD

POLITICA INSTITUȚIEI PRIVIND PROTECȚIA COPIILOR  

Direcția de Asistență Socială Arad recunoaște și își asumă responsabilitățile față de copii, drepturile lor și, în special, dreptul de a fi protejat de orice formă de abuz sau violență.

Copiii care intră în contact cu personalul angajat, voluntarii și partenerii DAS Arad trebuie să fie protejați împotriva acțiunilor ilegale, abuzive sau imorale, precum și împotriva neglijenței care îi pot pune în pericol sau îi pot expune abuzurilor fizice, psihice ori sexuale, accidentelor și oricăror altor situații de risc. Această responsabilitate revine întregului personal angajat și celorlalte persoane implicate direct ori indirect în activitățile DAS Arad. Responsabilitățile legale decurg, cu prioritate, din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea 1/2011 a educației naționale și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.  

Politica impune ca: 

  • DAS Arad să recruteze numai persoane potrivite pentru a lucra cu copiii și să aplice practici stricte de recrutare, în condiții de siguranță pentru copii. 
  • toți partenerii cu care instituția colaborează vor lua la cunoștință obligațiile lor față de respectarea drepturilor copilului și vor răspunde în mod adecvat la eventuale probleme legate de vătămări, abuzuri și/sau exploatarea sexuală a copiilor. 
  • persoanele care reprezintă instituția să adopte o conduită corespunzătoare față de copii și să nu comită niciodată abuzuri, în spatele încrederii pe care le-o conferă asocierea cu DAS Arad
  • reprezentanții instituției să asigure în mod activ un mediu sigur pentru copiii care intră în contact cu instituția. 
  • toate activitățile și programele, inclusiv intervențiile în situații de urgență, să fie evaluate cu privire la riscurile pentru copii, iar acestea să fie reduse sau eliminate prin toate mijloacele posibile. 
  • serviciile/compartimentele/birourile/centrele care au atribuții în domeniul protecției copilului, să stabilească și să mențină sisteme care să promoveze politica de protecție a copiilor, care să permită prevenirea oricăror acțiuni dăunătoare, care să faciliteze raportarea și luarea măsurilor care se impun.  

 

O versiune a politicii adaptată pentru copii va fi dezvoltată în cooperare cu copiii.


Înapoi la Articole